Mesleki Eğitimler

FORMAZIONE

İşletmelerin Global Pazara Açılması ile ilgili hususlarda ve özellikle aşağıda belirtilen konularda Profesyonel Eğitim (ihracat bürosu personeli, taşınma sürecinde yer alan çalışanlar, yabancı şubelerdeki personel, yöneticiler ve müdürler):

– Global Pazara Açılma sürecinin hazırlanmasında şirket değerlendirmesi (şirket kontrolleri, ilk oryantasyon, fonksiyonel stratejilerin belirlenmesi, ihracat projelerini desteklemek amacıyla finansal araçların belirlenmesi)
– İhracat Planı geliştirme (Aşamaları: Analitik, stratejik, operasyonel ve organizasyonel)
– Yurtdışındaki taşınma sürecinin yönetimi (Aşamaları: Kurumsal anayasa, izin, saha uyumu, insan kaynakları, muhasebe, üretim ve kalite)
– Uluslararası projelerin bir parçası olarak idari ve mali faaliyetler ve vergilendirme faaliyetleri
– İhracata yönelik İş Planı (bankalar ve kuruluşlar için)
– İhracat Yönetimi (çok uluslu şirketlerle ticari müzakereler)
– Finansal araçlar (yurtdışı süreçlerini başlatmaya ve sürdürmeye yönelik)


ASSISTENZA

Yardım (uzaktan veya yerinde):

– Uluslararası projelerde gerekli tüm günlük operasyonlar
– İletişim: E-posta yazışmaları ve telefon görüşmeleri (yerel dillerde).
– Fuarlarda yardım (İtalya’da ve diğer ülkelerde)
– Yurtdışı görevlerinde destek
– Yabancı operatörlerle yapılan B2B toplantıları sırasında sağlanan destek
– Yabancı operatörlerin ziyaretleri sırasında sağlanan destek