Yönetim Danışmanlığı

CONSULENZA

İşletmelerin Global Pazara Açılması ile ilgili operasyonel faaliyetlerde Yönetim Danışmanlığı.

– Şirketin bir Global Pazara Açılma projesine hazır olmasını sağlamak için yapılan düzeltici faaliyetler için gerçekleştirilen kontrol uygulaması
– Yönetim ekibinin Global Pazara Açılma stratejilerinin doğru şekilde uygulanması konusunda desteklenmesi
– Yurtdışı yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında yönetim ekibinin desteklenmesi
– Yurtdışı müzakerelerin sonuçlandırılmasında satış yönetiminin desteklenmesi (çok uluslu şirketlerle, devlet kuruluşlarıyla vb.)

 


JOIN

Ortak girişimlerin, şirket birleşimleri ve satın almaların araştırma ve uygulanmasına yönelik projelerin yönetimi:

– Risk ve fırsatların doğrudan sahada analiz edilmesiyle yapısal değişim sürecinde şirketin desteklenmesi.
– Stratejik ortaklıkların (Ortak Girişim), eşitlikçi birleşmelerin (Füzyon) veya denetim faaliyetlerinin (Satın Alma) geliştirileceği şirketlerin belirlenmesi
– Farklı pazarlarda ortaklar arasındaki entegrasyon projelerinin geliştirilmesi