Sizlere sunduklarımız:

Studio Trimarchi’nin müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesi, yılların getirdiği deneyimden ve yurtdışında edindiği yenilikçi yöntemler ve tekniklerden elde ettiği kazanımlarından ileri gelmektedir. Etkinliği ve pratikliği ise şu ana kadar elde edilmiş sonuçlarca teyit edilmiştir.


Uluslararası operasyonel faaliyetlerimizin bir parçası olarak, yeni pazarların ve/veya yeni ürünlerin araştırma ve geliştirmesinde çalışmaktayız.

– Pazarı veya müşterilerimiz için en uygun pazarları belirlemek ve analiz etmek
– Yeni siparişler bulmak ve yaratmak amacıyla pazara nüfuz stratejisini incelikle çalışmak ve uygulamak
– Web üzerinden pazarlama stratejilerini ev sahibi kültür doğrultusunda formüllendirmek
– Yabancı pazarlara göre yeni ürünleri belirlemek ve/veya geliştirmek
– Güvenilir mali denetimler neticesinde yeni müşteriler bulmak
– Güvenilir ekonomik denetimler ve üretim denetimleri neticesinde yeni tedarikçiler bulmak
– Ticari müzakereleri yönetmek
– Yurtdışında satış yapısını oluşturmak ve/veya var olan yapıyı güçlendirmek
– Yabancı ülkelerdeki projeleri desteklemek amacıyla finansal araçlar belirlemek


RICERCA

Yurtdışındaki şirket taşınması projelerinin yönetimi:

– Şirketin kısmen veya tamamen taşınmasına ilişkin fizibilite çalışmaları
– Atılacak adımlar ve ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi ile Yürütme Projeleri
– Varlık yatırımı, kaynaklar ve satış tahminleri ile tamamlanmış iş planı
– Muhasebeciler, avukatlar ve yerel resmi kuruluşlarla bir ağ sisteminin uygulamaya konması
– Yerleşik zamanlamayı, hedefleri ve bütçeleri dikkate alarak projenin yönetimi

 


JOIN

Ortak girişimlerin, şirket birleşimleri ve satın almaların araştırma ve uygulanmasına yönelik projelerin yönetimi:

– Risk ve fırsatların doğrudan sahada analiz edilmesiyle yapısal değişim sürecinde şirketin desteklenmesi.
– Stratejik ortaklıkların (Ortak Girişim), eşitlikçi birleşmelerin (Füzyon) veya denetim faaliyetlerinin (Satın Alma) geliştirileceği şirketlerin belirlenmesi
– Farklı pazarlarda ortaklar arasındaki entegrasyon projelerinin geliştirilmesi

 


CONSULENZA

İşletmelerin Global Pazara Açılması ile ilgili operasyonel faaliyetlerde Yönetim Danışmanlığı.

– Şirketin bir Global Pazara Açılma projesine hazır olmasını sağlamak için yapılan düzeltici faaliyetler için gerçekleştirilen kontrol uygulaması
– Yönetim ekibinin Global Pazara Açılma stratejilerinin doğru şekilde uygulanması konusunda desteklenmesi
– Yurtdışı yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında yönetim ekibinin desteklenmesi
– Yurtdışı müzakerelerin sonuçlandırılmasında satış yönetiminin desteklenmesi (çok uluslu şirketlerle, devlet kuruluşlarıyla vb.)

 


FORMAZIONE

İşletmelerin Global Pazara Açılması ile ilgili hususlarda ve özellikle aşağıda belirtilen konularda Profesyonel Eğitim (ihracat bürosu personeli, taşınma sürecinde yer alan çalışanlar, yabancı şubelerdeki personel, yöneticiler ve müdürler):

– Global Pazara Açılma sürecinin hazırlanmasında şirket değerlendirmesi (şirket kontrolleri, ilk oryantasyon, fonksiyonel stratejilerin belirlenmesi, ihracat projelerini desteklemek amacıyla finansal araçların belirlenmesi)
– İhracat Planı geliştirme (Aşamaları: Analitik, stratejik, operasyonel ve organizasyonel)
– Yurtdışındaki taşınma sürecinin yönetimi (Aşamaları: Kurumsal anayasa, izin, saha uyumu, insan kaynakları, muhasebe, üretim ve kalite)
– Uluslararası projelerin bir parçası olarak idari ve mali faaliyetler ve vergilendirme faaliyetleri
– İhracata yönelik İş Planı (bankalar ve kuruluşlar için)
– İhracat Yönetimi (çok uluslu şirketlerle ticari müzakereler)
– Finansal araçlar (yurtdışı süreçlerini başlatmaya ve sürdürmeye yönelik)


ASSISTENZA

Yardım (uzaktan veya yerinde):

– Uluslararası projelerde gerekli tüm günlük operasyonlar
– İletişim: E-posta yazışmaları ve telefon görüşmeleri (yerel dillerde).
– Fuarlarda yardım (İtalya’da ve diğer ülkelerde)
– Yurtdışı görevlerinde destek
– Yabancı operatörlerle yapılan B2B toplantıları sırasında sağlanan destek
– Yabancı operatörlerin ziyaretleri sırasında sağlanan destek