Şirket Taşınmaları

Uluslararası operasyonel faaliyetlerimizin bir parçası olarak, yeni pazarların ve/veya yeni ürünlerin araştırma ve geliştirmesinde çalışmaktayız.

– Pazarı veya müşterilerimiz için en uygun pazarları belirlemek ve analiz etmek
– Yeni siparişler bulmak ve yaratmak amacıyla pazara nüfuz stratejisini incelikle çalışmak ve uygulamak
– Web üzerinden pazarlama stratejilerini ev sahibi kültür doğrultusunda formüllendirmek
– Yabancı pazarlara göre yeni ürünleri belirlemek ve/veya geliştirmek
– Güvenilir mali denetimler neticesinde yeni müşteriler bulmak
– Güvenilir ekonomik denetimler ve üretim denetimleri neticesinde yeni tedarikçiler bulmak
– Ticari müzakereleri yönetmek
– Yurtdışında satış yapısını oluşturmak ve/veya var olan yapıyı güçlendirmek
– Yabancı ülkelerdeki projeleri desteklemek amacıyla finansal araçlar belirlemek


RICERCA

Yurtdışındaki şirket taşınması projelerinin yönetimi:

– Şirketin kısmen veya tamamen taşınmasına ilişkin fizibilite çalışmaları
– Atılacak adımlar ve ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi ile Yürütme Projeleri
– Varlık yatırımı, kaynaklar ve satış tahminleri ile tamamlanmış iş planı
– Muhasebeciler, avukatlar ve yerel resmi kuruluşlarla bir ağ sisteminin uygulamaya konması
– Yerleşik zamanlamayı, hedefleri ve bütçeleri dikkate alarak projenin yönetimi